Liikkeen keskeisin toimintaperiaate sisältää käsityksen siitä, ettei valtaosa ihmiskuntaa nykyisin vaivaavista sosiaalisista ongelmista johdu yksinään institutionaalisesta korruptiosta, resurssipulasta, poliittisesta linjauksesta, “ihmisluonnon” vajavaisuudesta tai jostain muusta yleisesti oletetusta syy-seuraussuhteesta. Liikkeen käsitysten mukaan ongelmat kuten köyhyys, korruptio, saastuminen, kodittomuus, sodat ja nälkiintyminen vaikuttavat olevan “oireita”, jotka syntyvät vanhentuneesta yhteiskunnallisesta järjestelmästä.
O N G E L M A
email?
zeitgeist.fi
ZEITGEIST
LIIKE